Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

ΕΛΑΦΡΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΗ Η ΟΜΙΛΙΑ- ΚΕΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔΟΣ- ΕΚ ΚΥΠΡΙΑΚΟΥ ΥΠ.ΠΑΙ.

Προσχεδιασμένος Προφορικός Λόγος

(Αποσπάσματα και επεξεργασία από δουλειά του Υπ. Παιδείας και Πολιτισμού Κύπρου)

ΟΜΙΛΙΑ: Πρόκειται για προφορικό λόγο που εκφωνείται με αφορμή συγκεκριμένη περίσταση και με θέμα πολλών ειδών  (πολιτικό, κοινωνικό, πολιτιστικό, επιστημονικό κλπ). Είδη ομιλίας είναι και τα ακόλουθα: ΕΙΣΗΓΗΣΗ, ΔΙΑΛΕΞΗ. Μία ομιλία μπορεί να απευθύνεται: α) σε εθνικό, διεθνές, κρατικό, διακρατικό, ή άλλο συλλογικό όργανο, β) σε κοινωνικό ακροατήριο.
ΔΟΜΗ- ΤΑ ΜΕΡΗ ΜΙΑΣ ΟΜΙΛΙΑΣ
- Προσφώνηση (Αγαπητέ κ. Χ, Αξιότιμε κ. Χ…….,)
- Πρόλογος/Εισαγωγή
- Κύριο μέρος
- Επίλογος
- Επιφώνηση
1. Προσφώνηση: Εξαρτάται άμεσα από την ιδιότητα του δέκτη (σε ποιο κοινό απευθύνεται η ομιλία) και τις επιδιώξεις-τους σκοπούς του πομπού και τοποθετείται στο πάνω αριστερό μέρος του κειμένου. Πρόκειται για τον εισαγωγικό χαιρετισμό που απευθύνει ένας ομιλητής στο ακροατήριό του. Όταν στο ακροατήριο παρευρίσκονται ιερωμένοι, προσφωνούνται στην αρχή. Η προσφώνηση επιβάλλεται να είναι κλιμακωτή, δηλαδή ο πομπός απευθύνεται στο ακροατήριό του ξεκινώντας από τους πιο υψηλά ιστάμενους και προχωρώντας προς τους απλούς δέκτες.
Πρόλογος: Ο ομιλητής παρουσιάζει επιγραμματικά το θέμα, εκφράζει τυχόν ευχαριστίες, τι τον ώθησε να μιλήσει για το θέμα, τη σκοπιά- οπτική γωνία από την οποία θα το αντιμετωπίσει και ταυτόχρονα επιδιώκει να κερδίσει το ενδιαφέρον του ακροατηρίου.
3. Κύριο μέρος: Ο ομιλητής έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει ανάλογα με το θέμα:
-Αφήγηση: Πληροφορίες σχετικές με την ιστορική διαδρομή του θέματος ή αναδρομή στο παρελθόν. ΣΥΝΤΟΜΗ. Μπορεί επίσης ο ομιλητής, ανάλογα με το θέμα να αναφερθεί στα ΑΙΤΙΑ και τις συνθήκες που δημιούργησαν το ΘΕΜΑ και το έφεραν ως εδώ.
- Βεβαίωση: Αποδεικτικό και τεκμηριωτικό υλικό υπέρ της υποστηριζόμενης θέσης. Παρατίθενται επιχειρήματα με παρουσίαση στοιχείων, δεδομένων, μαρτυριών, απόψεωνειδικών, έτσι που να καλύπτεται σφαιρικά το θέμα και να αναδεικνύεται η ορθότητα των θέσεων του πομπού.
- ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ>Ανασκευή: Εκ του αντιθέτου απόδειξη. Παρουσιάζεται η άλλη άποψη και αντικρούεται, γεγονός που ισχυροποιεί τη θέση του ομιλητή. Προβάλλονται οι κίνδυνοι που τυχόν θα προκύψουν από την επικράτηση του αντιθέτου (αρνητικές συνέπειες).
4. Επίλογος: Σύντομη ανακεφαλαίωση, ευχή, προτροπή, επιβεβαίωση των επιχειρημάτων που χρησιμοποιήθηκαν για την υποστήριξη της θέσης. Προτάσεις για αντιμετώπιση του ΘΈΜΑΤΟΣ.
5. Επιφώνηση: Τυποποιημένη φράση που τοποθετείται πάντοτε ανεξάρτητα από το κείμενο στο κάτω δεξιό μέρος της γραπτής διατύπωσής του, με την οποία ο πομπός εκφράζει τις ευχαριστίες προς τις/τους δέκτες.
ΔΕΝ ΥΠΟΓΡΑΦΟΥΜΕ ΤΗΝ ΟΜΙΛΙΑ!!!! ΔΕ ΛΕΜΕ ΠΟΤΕ «ΜΕ ΤΙΜΗ, ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ» Κ.Α. ΑΝ Η ΟΜΙΛΙΑ ΤΥΠΩΘΕΙ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ, Π.Χ., ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΤΙΤΛΟ.
Αξίζει να προσεχθούν τα ακόλουθα:
- Ο πομπός (ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΜΙΛΑΕΙ) επιβάλλεται να χρησιμοποιεί ύφος που να ταιριάζει στην επικοινωνιακή περίσταση (επίσημο, οικείο, λογοτεχνικό, επιστημονικό κλπ.). Επίσης, με βάση την περίσταση (ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΜΙΛΑΕΙ, ΠΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΑΦΡΟΜΗ), πρέπει να προσέχει ΠΩΣ ΚΑΝΕΙ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΦΩΝΗΣΗ.
- Χρησιμοποιείται συχνά το δεύτερο πρόσωπο πληθυντικού και, όταν θεωρείται σκόπιμο, χρησιμοποιείται και το πρώτο ενικό και πληθυντικό πρόσωπο  για ποικιλία ύφους. Και το τρίτο πρόσωπο έχει θέση σε μία ομιλία.
- Ακολουθούνται όλες οι οδηγίες που ισχύουν για κάθε μορφή γραπτού επικοινωνιακού λόγου (π.χ. καθαρό γράψιμο, ευανάγνωστα γράμματα, παραγραφοποίηση, κλπ.)
Υποδείγματα προσφωνήσεων σε προσχεδιασμένο προφορικό λόγο>
ΟΙΚΕΙΟ/ΦΙΛΙΚΟ ΥΦΟΣ> Αγαπημένοι φίλοι/ Αγαπημένοι συμμαθητές Αγαπημένοι συμπολίτες/Αγαπημένοι ομοεθνείς/Φίλες και φίλοι/Φίλοι ακροατές/Φίλοι συμμαθητές/Φίλοι συμπατριώτες/ ΠΑΝΤΑ ΚΟΜΜΑ -,- ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ!!!
ΗΜΙΕΠΙΣΗΜΟ ΥΦΟΣ>-Αγαπητοί φίλοι- Αγαπητοί σύνεδροι- Αγαπητά μέλη- Αγαπητοί συμπολίτες - Αγαπητοί σύνοικοι- Αγαπητοί δημότες-Αγαπητοί πατριώτες-Αγαπητοί συνάδελφοι-Αγαπητοί ακροατές
ΕΠΙΣΗΜΟ/ΤΥΠΙΚΟ ΥΦΟΣ
 • Κυρίες και κύριοι
 • Αξιότιμοι κ. Σύνεδροι
 • Σεβαστά- αξιότιμα μέλη
 • Σεβαστοί- αξιότιμοι καθηγητές
 • Εκλεκτοί σύνεδροι
 • Εκλεκτά μέλη
 • Αξιότιμοι σύνεδροι
 • Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι
 • Σεβασμιότατε
 • Παναγιότατε
 • Εξοχότατε…( Γ.Γ. Ο.Η.Ε. ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ)
Υποδείγματα εκφράσεων για το κύριο μέρος σε προσχεδιασμένοπροφορικό λόγο
ΟΙΚΕΙΟ/ΦΙΛΙΚΟ ΥΦΟΣ
 • Σκέψου…
 • Αναλογίσου…
 • Ας θυμηθείς όλα αυτά…
 • Είναι αδιανόητο να…
 • Δε θα μπορούσα να παραλείψω…
 • Χωρίς να είμαι υπερβολικός…
 • Ασφαλώς μπορούσα …
 • Ενισχύοντας την άποψή μου…
ΕΠΙΣΗΜΟ/ΤΥΠΙΚΟ ΥΦΟΣ
 • Ευθύνη και χρέος όλων μας…
 • Ας επιστρατεύσουμε τα δικά μας…
 • Ο προβληματισμός σας είναι η αφετηρία της δικής μας παραγωγικής δυναμικής…
 • Αναφέρομαι στους προβληματισμούς που όλοι μας έχουμε…
 • Εσείς οι πολιτικοί ηγέτες έχετε αναλάβει…
Υποδείγματα επιφωνήσεων σε προσχεδιασμένο προφορικό λόγο

ΟΙΚΕΙΟ/ΦΙΛΙΚΟ ΥΦΟΣ
 • Ευχαριστώ.
 • Ευχαριστώ πολύ.
 • Σας ευχαριστώ.
 • Σας ευχαριστώ πολύ.
 • Σας ευχαριστώ και σας εύχομαι ό,τι καλύτερο.
 • Σας χαιρετώ.
ΗΜΙΕΠΙΣΗΜΟ ΥΦΟΣ
 • Σας ευχαριστώ για την αμέριστη προσοχή σας.
 • Σας ευχαριστώ για το θερμό ενδιαφέρον σας.
 • Σας ευχαριστώ θερμά.
ΕΠΙΣΗΜΟ/ΤΥΠΙΚΟ ΥΦΟΣ
 • Σας ευχαριστώ για την προσοχή που επιδείξατε.
 • Σας ευχαριστώ για το ενδιαφέρον που επιδείξατε.
 • Σας ευχαριστώ για την ανταπόκρισή σας.
 • Σας ευχαριστώ για το χρόνο που διαθέσατε.Επικοινωνιακό πλαίσιο: Πομπός: Δήμαρχος Ηρακλείου κ. Γιάννης Κουράκης
Επικοινωνιακή περίσταση: Εκδηλώσεις μνήμης του Νίκου Καζαντζάκη (Ηράκλειο 8 Ιουλίου 2004)
Δέκτης: Παρευρισκόμενοι
Kυρίες και κύριοι, Προσφώνηση
«Ο Καζαντζάκης με το έργο του, έχει ανοίξει διάλογο με το μέλλον», Πρόλογος
μας είπε ο διακεκριμένος συγγραφέας και στενός φίλος του Νίκου Καζαντζάκη Παντελής Πρεβελάκης, όταν, πριν από 27 χρόνια, η γενέθλια πόλη, το Ηράκλειο, τιμούσε με σειρά εκδηλώσεων το μεγάλο τέκνο της.
Και ο επιφανής φιλόλογος, καθηγητής Πανεπιστημίου Ιωάννης Κακριδής, Κύριο Μέρος
που γνώρισε από κοντά το μεγάλο μας στοχαστή, ποιητή και συγγραφέα συμπλήρωνε με το δικό του προφητικό λόγο: θα κυλήσουν, φοβούμαι, χρόνια πολλά, ίσως και περισσότερες από μια γενιά, ώσπου να γραφτεί μια αυθεντική συνθετική μελέτη, που θα αποτιμά εξαντλητικά και απ’ όλες τις πλευρές το σύνολο της πνευματικής δημιουργίας του Νίκου Καζαντζάκη
και την προσφορά του στα ελληνικά γράμματα. […]
Και ερχόμαστε σήμερα, 37 ολόκληρα χρόνια μετά τις ρήσεις του Παντελή
Πρεβελάκη και του Ιωάννη Κακριδή τον σημαδιακό χρόνο της ιστορίας του Ελληνισμού,
το 2004, να επιβεβαιώσουμε αυτούς τους προφητικούς λόγους....
Το γεγονός ότι ακόμα και σήμερα, 47 ολόκληρα χρόνια μετά το θάνατό του, οργανώνεται
προς τιμήν του πλήθος εκδηλώσεων, σ’ ολόκληρο τον κόσμο μας βεβαιώνει ότι η μνήμη
του διατηρείται ολοζώντανη. Το μέλλον της διαχρονικής παρουσίας του στην πνευματική
ζωή των λαών είναι μακρότατο, κάνει και θα κάνει πάντα ένα γόνιμο διάλογο μαζί του.
Όπως κάνει πάντα το έργο των μεγάλων πνευματικών δημιουργών της ιστορίας μας. Μ’
αυτή την πεποίθηση η Πολιτιστική Ολυμπιάδα σε συνεργασία με τον Δήμο Ηρακλείου,
οργανώνει τη σειρά των εκδηλώσεων, που ανανεώνουν το διάλογο με τη μεγάλη μορφή
του Νίκου Καζαντζάκη.
Σήμερα που ο Ελληνισμός καλείται και πάλι να αποδείξει ότι είναι ικανός να διατρανώνει
και να μεταδίδει τα μηνύματα του πολιτισμού, της ειρήνης της ισότητας και της
συναδέλφωσης, με την οργάνωση πολιτιστικής ολυμπιάδα μαζί με το ιστορικό «ευ
αγωνίζεσθαι» των αθλημάτων ο καστρινός γίγαντας του πνεύματος γίνεται περισσότερο
από ποτέ επίκαιρος. Ο ίδιος πίστεψε τα ιδανικά αυτά, που γεννήθηκαν στην Ελλάδα κι
έγιναν κτήμα του πολιτισμένου κόσμου. Ο ίδιος με τη ζωή και το έργο του καλλιέργησε
και το ανέδειξε με το δικό του υπέροχο τρόπο, τα μετέδωσε με το στιβαρό και
διεισδυτικό του λόγο που γοήτευσε τον κόσμο.
[...] Θέλω να ευχαριστήσω το Υπουργείο Πολιτισμού και την Επίλογος
Πολιτιστική Ολυμπιάδα για
τη μεγάλη συμβολή της στην οργάνωση των εκδηλώσεων Νίκος Καζαντζάκης 2004 με
το Δήμο Ηρακλείου.
[...] Ευχαριστίες και στην Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών που μετέχει με
εκθέματα [...]
Σας ευχαριστώ πολύ. Επιφώνηση


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου