Κυριακή, 13 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΙΝΑΚΑΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ, ΡΕΥΜΑΤΩΝ, ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ


ΠΡΟΒΛΗΜΑ

ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΑ ΡΕΥΜΑΤΑ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ
η ουσία ή
η αλήθεια της γνώσης
ιδεαλισμός
Πλάτων,Descartes, Berkeley, Hegel
ρεαλισμός
Εμπεδοκλής, Δημόκριτος, Locke
υλισμός

Marx, Engels
φαινομενολογία

Kant, Natorp, Husserl
δυνατότητα της γνώσης
δογματισμός,

Πλάτων, Στωικοί, Descartes, Spinoza, Leibniz
σκεπτικισμός

Πύρρων, Αινησίδημος, Σέξτος
πραγματισμός

James, Pierce, Dewey
θετικισμός

F.Bacon, Comte, Mach
κριτικισμός

Kant


πηγή της γνώσης
ορθολογισμός

Πλάτων, Descartes, Spinoza, Leibniz, Hegel
εμπειρισμός

Σοφιστές, Αριστοτέλης, Locke, Berkeley, Hume
κριτικισμός
Kant

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου