Τετάρτη, 11 Ιανουαρίου 2017

ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ/ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ

 
Οι διηγήσεις και οι μαρτυρίες  περιλαμβάνονται στην Αφήγηση. Τέτοιες είναι  οι βιογραφίες και οι αυτοβιογραφίες.
 
ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ
ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
Βίος
Απομνημονεύματα
Συναξάρι
Ημερολόγιο
Μυθιστορηματική βιογραφία
Μυθιστόρημα με αυτοβιογραφικά στοιχεία
Βιογραφικό σημείωμα
Αυτοβιογραφικό σημείωμα
Συστατική επιστολή
 
 
Με τη βιογραφία :  ο βιογράφος παρουσιάζει τη ζωή ενός σημαίνοντος
                                 προσώπου
Με την αυτοβιογραφία : ο ίδιος παρουσιάζει τη ζωή του
 
Ο  (αυτό)βιογράφος : α) επιλέγει τα σημαντικότερα στοιχεία του βίου β)
                                   φωτίζει τα γεγονότα ανάλογα με την απτική του γωνία
                                  (αν θέλει να επαινέσει ή να ψέξει)
Γλώσσα- ύφος
 
      -Λογοτεχνικό-μυθιστορηματική βιογραφία
-Επίσημο και τυπικό (με αποκλίσεις)- συστατική επιστολή και βιογραφικό σημείωμα
-Οικείο και  καθημερινό- ημερολόγιο
                                                                               
ΤΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΕΙΔΗ, ΩΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΚΑ ΕΙΔΗ, ΚΙΝΟΥΝΤΑΙ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ-ΣΥΧΝΑ ΡΕΠΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ
 
1.ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
 
Σκοπός : ο βίος και οι σημαντικές πράξεις μιας διακεκριμένης προσωπικότητας να κληροδοτηθούν στις επερχόμενες γενεές
 
Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ
Ο ΑΝΑΓΝΩΣΤΗΣ
Διασώζει ό,τι αξίζει από τη ζωή και έργο μιας προσωπικότητας
Ενημερώνεται πραγματολογικά για τα  γεγονότα μιας εποχής
Εκφράζει θαυμασμό και/ή ψόγο για μια σημαίνουσα προσωπικότητα
Αποκρυπτογραφεί την προσωπικότητα του βιογραφούμενου και ικανοποιεί ταυτόχρονα την περιέργειά του
Διδάσκει τους αναγνώστες με άμεσο ή έμμεσο τρόπο
Ανακαλύπτει το βιογραφούμενο αλλά και τον άνθρωπο, γενικότερα
 
 
2.  ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΙΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ
 
Ο συγγραφέας :  Ενώ διατηρεί τον πυρήνα των γεγονότων, τα διαπλέκει με άλλα πραγματικά ή φανταστικά γεγονότα με λογοτεχνικό τρόπο
 
3. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 
BD14565_  Σύντομη έκταση. Αν έχει παραγραφιαία μορφή, τότε συνήθως αναπτύσσεται με τον τρόπο/ μέθοδο της διαίρεσης (κατονομάζονται οι άξονες-ζωή και έργο)
BD14565_  Δημιουργός : ΟΧΙ ο ίδιος ο βιογράφος αλλά ένας άλλος. «Ο αφηγητής του βιογραφικού σημειώματος κινείται ως ιστορικός. Κρατάει απόσταση από τα γεγονότα. Ο βιογράφος εδώ παραθέτει  περισσότερα σχόλια, για να φωτίσει καλύτερα όποιες πτυχές του βιογραφούμενου προσώπου θέλει».
 
Προσοχή : Καταχρηστικά στην καθομιλουμένη και στην καθημερινή πρακτική  συνταυτίζουμε το βιογραφικό με το αυτοβιογραφικό σημείωμα που έχουν πράγματι  ομοιότητες.
 
 
Α. ΔΟΜΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ
 
BD14565_  Δύο βασικοί άξονες  :  η ζωή (γέννηση, καταγωγή, σπουδές, βιοπορισμός, γνωρίσματα χαρακτήρα) και το έργο (με ποιον τομέα του επιστητού ασχολήθηκε, με ποια θέματα, τι  μεθόδους και τι γλώσσα χρησιμοποίησε, πως συνέθεσε τα έργα /πονήματά του, σε ποιο πνευματικό περιβάλλον δημιούργησε,  αν έκανε εκδόσεις, που  και ποιες,  κ.α.) του βιογραφούμενου.
BD14565_  Το διάγραμμα ενός βιογραφικού σημειώματος : α) σαφής διάκριση ΖΩΗΣ-ΕΡΓΟΥ  ή β) διαπλοκή στοιχείων από τη ΖΩΗ και το ΕΡΓΟ του βιογραφούμενου
 
Προσοχή :  Σε ένα βιογραφικό σημείωμα τα γεγονότα και τα σχόλια διαπλέκονται  και πρέπει να τα ξεχωρίζουμε
 
Θυμίζουμε : Γεγονός       συντελεσμένη πράξη, συμβάν
                     Σχόλιο      κρίση για γεγονότα ή πράξεις
 
 
4. ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑ ΜΕ ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
 
Παραλλαγή της αυτοβιογραφίας
 
 
5. ΑΥΤΟΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ (CURRICULUM VITAE, CV, ΣΥΝΗΘΕΣΤΕΡΑ ΑΠΟΚΑΛΕΊΤΑΙ «ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ»- ΒΛΕΠΕ ΟΜΩΝΥΜΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ)
 
Α. ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 
O δημιουργός του αυτοβιογραφικού σημειώματος είναι o ίδιος ο βιογραφούμενος
Το σχόλιο στο αυτοβιογραφικό σημείωμα είναι έμμεσο- λανθάνον
Ο αφηγητής στο αυτοβιογραφικό σημείωμα συμμετέχει στα γεγονότα
 
 
Β. ΟΜΟΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕ ΕΝΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 
Κοινοί άξονες άρθρωσης : ΖΩΗ-ΕΡΓΟ
Άξονας χρόνου
 
Γ. ΠΡΑΚΤΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ ΕΝΟΣ CV
 
BD21434_   H πρόσληψη σε μια θέση εργασίας
BD21434_   Η λήψη υποτροφίας
BD21434_   Η εισδοχή σε έναν πανεπιστημιακό κύκλο σπουδών
 
Δ. ΜΙΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜMΑΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΝΟΣ CV- η σειρά των δεδομένων ΔΕΝ είναι απόλυτη
 
ü  Προσωπικά στοιχεία
ü  Στόχοι
ü  Εκπαίδευση
ü  Κατάρτιση- Επιμόρφωση
ü  Επαγγελματική πείρα
ü  Διακρίσεις- βραβεύσεις
ü  Ξένες γλώσσες
ü  Άλλες γνώσεις και δεξιότητες
ü  Προσωπικά ενδιαφέροντα
ü  Συστάσεις
 
6. ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΑ
 
Ø  Έχουν προσωπικό χαρακτήρα (Μακρυγιάννης, Κασομούλης)
Ø  Περιεχόμενο : πολεμικό, νομικό, ιστορικό κ.ά.
Ø  Αφηγούνται, περιγράφουν ή συνδυάζουν και τα δύο
Ø  Αποτελούν πηγή (έμμεση) της ιστορίας αλλά ΔΕΝ είναι ιστορία γιατί : α) τα απομνημονεύματα είναι μια προσωπική αφήγηση και όχι μια αντικειμενική-ιστορική εξέταση γεγονότων β) ο απομνημονευματογράφος έχει προσωπική άρα μερική γνώση των γεγονότων σε αντίθεση με τον ιστορικό, που έχει γενική και επιστημονική γνώση των ιστορικών πηγών. Πρέπει ο ιστορικός να πραγματευθεί κριτικά και όχι να δεχθεί αβασάνιστα όσα λέει ο απομνημονευματογράφος.
 
 
7. ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ
 
BD15056_  Συγγραφέας : ο οιοσδήποτε (Άννα Φρανκ)
BD15056_  Πού απευθύνεται : στον εαυτό του αλλά και σε μελλοντικούς αναγνώστες που θα θελήσουν να πληροφορηθούν με ακρίβεια ώρας και ημέρας και με αυθεντικότητα σημαντικά γεγονότα
BD15056_  Σε τι αναφέρεται : σε ατομικά/ προσωπικά βιώματα αλλά και σε γενικότερα προβλήματα της εποχής από την οπτική γωνία του γράφοντος
BD15056_  Κύρια γνωρίσματα : προσωπικός- εξομολογητικός χαρακτήρας, «κάλυψη γεγονότων καθημερινών αλλά και σημαντικών»
BD15056_  Εξωτερικά γνωρίσματα :  ώρα, ημερομηνία, χρονολογία, προσδιορισμοί χρόνου και τόπου
BD15056_  Ύφος :  «Όταν ο συγγραφέας απευθύνεται στο εαυτό του , το ύφος του είναι οικείο, ίσως ελλειπτικό και συνειρμικό. Όταν απευθύνεται σε τρίτους, γίνεται πιο επίσημο και επιμελημένο».
 
 
ΔΙΑΦΟΡΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΜΝΗΜΟΝΕΥΜΑΤΩΝ
 
«Στο ημερολόγιο ο χρόνος του πομπού είναι η ή ίδια η μέρα των γεγονότων. Αντίθετα, στα απομνημονεύματα μεσολαβεί συνήθως μεγάλο χρονικό διάστημα ανάμεσα στα γεγονότα και την παρουσίασή τους από το συγγραφέα- πομπό».
 
 
8. ΣΥΣΤΑΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ (βλέπε και ομώνυμες σημειώσεις)
 
BD21300_  Συγγραφέας  : κάποιο τρίτο πρόσωπο (καθηγητής, εργοδότης, προϊστάμενος κ.;a.)
BD21300_  Σκοπός :  Να βεβαιωθεί ότι το πρόσωπο στο οποίο αναφέρεται η επιστολή « διαθέτει ή όχι τα απαραίτητα προσόντα για το σκοπό που επιδιώκει – κατάληψη θέσης, υποτροφία κ.λ.π. »
BD21300_  Περιεχόμενο (ενδεικτικό)  : α) τόπος, χρόνος, τρόπος, συνθήκες συνεργασίας Ή κατευθείαν η γενική θέση του γράφοντα β) θετικά στοιχεία- προσόντα ή αρνητικά στοιχεία- μειονεκτήματα/ ελαττώματα του υποψηφίου ( χαρακτήρας, εργασιακές σχέσεις , επιδόσεις, εξελιξιμότητα κ.ά.) γ) «συνιστώ» ή «δεν προτρέπω» να γίνει η πρόσληψη, να γίνει δεκτή η αίτηση κ.ά.
BD21300_  Ύφος : ανάλογα με το βαθμό οικειότητας μεταξύ αποστολέα και παραλήπτη ή γράφοντα και υποψηφίου. Συνήθως τυπικό και επίσημο
BD21300_  Πώς μπορούμε να χαρακτηρίσουμε μια συστατική επιστολή : αρνητική- ψυχρή- ουδέτερη-συγκρατημένη- θετική- θερμή
 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ-ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΥΛΙΚΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ/ΚΚ
 
 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου