Τετάρτη, 18 Ιανουαρίου 2017

ΔΙΑΦΟΡΑ ΓΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 'ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ-ΕΡΓΑΣΙΑ'


ΕΡΓΑΣΙΑ


Είναι η καταβολή πνευματικών και σωματικών δυνάμεων με στόχο την παραγωγή έργου. Στο πλαίσιο της διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η εργασία θεωρείται θεμελιώδες δικαίωμα.

 
ΕΙΔΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ


Χειρωνακτική: απαιτεί καταβολή σωματικού κόπου

Πνευματική

Μεικτή

Εποχιακή

Μόνιμη

Πλήρους απασχόλησης

Μερικής απασχόλησης


ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ


Η εργασία που γίνεται με σκοπό την εξασφάλιση των απαραίτητων προ το ζην αγαθών. Συστηματική προσπάθεια βιοπορισμού.

 

ΕΙΔΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝΧειρωνακτικά: γεωργός, οικοδόμος, μηχανικός κ.ά.

Πνευματικά: εκπαιδευτικοί, ερευνητές κ.ά.

Μεικτά: γιατροί, ηθοποιοί, ιερείς, μουσικοί κ.ά.

 

Ενδεικτικός ορισμός : Επάγγελμα είναι η συγκεκριμένη, ειδικευμένη εργασία, την οποία ασκεί το άτομο με σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του (κυρίως των υλικών, αλλά και των πνευματικών, ψυχικών και κοινωνικών αναγκών του).

 

Η σημασία της ορθής επιλογής επαγγέλματος


 

Αναφορικά με το άτομο

 

Ø  Οικονομικός παράγοντας : α) κάλυψη των βιοτικών αναγκών  β) δυνατότητα οικονομικής ανεξαρτησίας  γ) αναβάθμιση βιοτικού επιπέδου και ποιότητας ζωής- υλική ευμάρεια

Ø  Κοινωνικοποίηση: α) ανάπτυξη κοινωνικών αρετών (συναναστροφή με διάφορα άτομα, καλλιέργεια διαλογικών ικανοτήτων, ανταλλαγή απόψεων κ.ά.) β)απουσία αισθήματος περιθωριοποίησης και υποτίμησης γ)κοινωνική αναγνώριση

Ø  Ηθική διάσταση : α) εργασία σε πλαίσιο αρχών (συνέπεια, συνεργατικότητα - αλληλεγγύη, εντιμότητα, ευσυνειδησία κ.ά.)  β) πιθανή απουσία καταναγκασμού ως προς την εργασιακή συμπεριφορά, με στόχο την επαγγελματική εξέλιξη.

Ø  Πνευματική διάσταση : α) περαιτέρω καλλιέργεια των πνευματικών δυνάμεων του ατόμου, διεύρυνση των οριζόντων του  β) ειδικότερα, στο με ορθά κριτήρια επιλεγμένο επάγγελμα, το άτομο οξύνει την κριτική του ικανότητα, καλλιεργεί την επινοητικότητα και τη δημιουργικότητά του ευρισκόμενο σε πνευματική εγρήγορση.

Ø  Ψυχολογικός παράγοντας: α) αίσθημα πληρότητας, αυτοπραγμάτωση, αυτοπεποίθηση β) απαλλαγή από το άγχος και την ανασφάλεια της επαγγελματικής αποκατάστασης  γ) η δέουσα επιλογή επαγγέλματος απαλλάσσει το άτομο από ενδεχόμενη βίωση καταναγκασμού, πλήξης και ανίας κατά την άσκηση του επαγγέλματος.

 

 Αναφορικά με την κοινωνία:

 

Ø  Οικονομική ανάπτυξη και ευημερία, αύξηση της παραγωγής.

 

Ø  Βελτιστοποίηση της λειτουργίας των κοινωνικών θεσμών, ιδίως όταν το επάγγελμα έχει βαρύνουσα κοινωνική σημασία\ διάσταση (οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις).

 

Ø  Ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού. Ενίσχυση κοινωνικής γαλήνης και συνοχής.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ


Ως ιδέα εφαρμόστηκε στις αρχές του 20ου αιώνα. Αρχικά είχε στόχο την επιλογή των καταλληλότερων ανθρώπων για μια θέση εργασίας.

Επιστημονική βοήθεια που παρέχεται στο άτομο με στόχο να γνωρίσει τον εαυτό του, τις κλίσεις και τις δεξιότητές του καθώς και την οικονομική κατάσταση της κοινωνίας στην οποία ζει , ώστε να επιλέξει το καταλληλότερο επάγγελμα.

Είναι κλάδος της εφαρμοσμένης ψυχολογίας και χρησιμοποιεί ως μέσα συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, τεστ νοημοσύνης. Κινητοποιεί το άτομο προκειμένου να συνειδητοποιήσει ποιο επάγγελμα του ταιριάζει , ώστε να είναι το κατάλληλο άτομο στην κατάλληλη θέση

Στο εξωτερικό υφίσταται με τη μορφή της επαγγελματικής εκπαίδευσης ενώ στην Ελλάδα με τη μορφή του Σχολικού Επαγγελματικού Προσανατολισμού ο οποίος δεν κατευθύνει αλλά καθιστά τους μαθητές γνώστες των οικονομικών και επαγγελματικών εξελίξεων της χώρας τους. Στο πλαίσιο αυτό τα παιδιά επισκέπτονται επαγγελματικούς χώρους και μιλούν με επαγγελματίες προκειμένου να ενημερωθούν και να επιλέξουν το ιδανικότερο για αυτά επάγγελμα.


 


Κριτήρια επιλογής επαγγέλματος


 

v  Οικονομικά: εξασφάλιση σταθερού και ικανοποιητικού εισοδήματος, προοπτικές για αύξησή του

v  Επαγγελματικό κύρος: αναγνώριση και εκτίμηση από το κοινωνικό περιβάλλον

v  Ανάγκη για απόκτηση γνώσεων, διεύρυνση πνευματικών οριζόντων, προοπτικές επιμόρφωσης

v  Ικανοποίηση από την παραγωγή του προϊόντος

v  Άνετες συνθήκες εργασίας

v  Λογικό ωράριο – ελεύθερος χρόνος που το επάγγελμα αφήνει διαθέσιμο

v  Ευκαιρίες για ανάληψη πρωτοβουλιών

v  Όξυνση δημιουργικότητας

v  Κοινωνική προσφορά

v  Ποικιλία – εναλλαγή παραστάσεων

v  Δυνατότητα λήψης αποφάσεων, ανάληψης εξουσίας

 


Η σημασία της ορθής επιλογής επαγγέλματος


 

  • Οικονομικός παράγοντας : α) κάλυψη των βιοτικών αναγκών  β) δυνατότητα οικονομικής ανεξαρτησίας  γ) αναβάθμιση βιοτικού επιπέδου, ποιότητας ζωής
  • Κοινωνικοποίηση : α) ανάπτυξη κοινωνικών αρετών (συναναστροφή με διάφορα άτομα, καλλιέργεια διαλογικών ικανοτήτων, ανταλλαγή απόψεων κ.α.)
  • Ηθική διάσταση : α) εργασία σε πλαίσιο αρχών (συνέπεια, συνεργατικότητα - αλληλεγγύη, εντιμότητα, ευσυνειδησία κ.α.)  β) απουσία καταναγκασμού ως προς την εργασιακή συμπεριφορά με στόχο την επαγγελματική εξέλιξη.
  • Πνευματική διάσταση : α) περαιτέρω καλλιέργεια των πνευματικών δυνάμεων του ατόμου, διεύρυνση των οριζόντων του  β) ειδικότερα, στο με ορθά κριτήρια επιλεγμένο επάγγελμα, το άτομο οξύνει την κριτική του ικανότητα, καλλιεργεί την επινοητικότητα και τη δημιουργικότητά του ευρισκόμενο σε πνευματική εγρήγορση.
  • Ψυχολογικός παράγοντας : α) αίσθημα πληρότητας  β) απαλλαγή από το άγχος και την ανασφάλεια της επαγγελματικής αποκατάστασης  γ) η δέουσα επιλογή επαγγέλματος απαλλάσσει το άτομο από ενδεχόμενη βίωση καταναγκασμού, πλήξης και ανίας κατά την άσκηση του επαγγέλματος

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου