Δευτέρα, 9 Ιανουαρίου 2017

ΥΛΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ

ΙΙ. 2.3.
Αναλυτική παρουσίαση: Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.) (εισαγωγικό τμήμα),
σ. 98, Η συμμαχία της Δήλου-Αθηναϊκή ηγεμονία, σ. 98- 99
Συνοπτική παρουσίαση των γεγονότων μετατροπής της συμμαχίας σε ηγεμονία και της δράσης του Κίμωνα (από: ο Κίμων, σ. 99, έως και τριακοντούτεις σπονδαί, σ. 100).
Αναλυτική παρουσίαση: Αθηναϊκή ηγεμονία, σ. 100 (μία παράγραφος)
Αναλυτική παρουσίαση: Η εποχή του Περικλή, σ.100-103
Συνοπτική παρουσίαση: Ο Πελοποννησιακός πόλεμος, σ. 103-104
Αναλυτική παρουσίαση: η πρώτη και τελευταία παράγραφος της υποενότητας Η κρίση της πόλης κράτους, συνοπτική παρουσίαση: οι ενδιάμεσοι παράγραφοι σ. 104-105.
Αναλυτική παρουσίαση: Η πανελλήνια ιδέα, σ. 105-6
Συνοπτική παρουσίαση: Ο Φίλιππος Β΄, σ. 106-107
Αναλυτική παρουσίαση: Το Συνέδριο Κορίνθου, σ. 107-108
Συνοπτική παρουσίαση: Το οικουμενικό κράτος του Μεγάλου Αλεξάνδρου,
σ. 108-109
Αναλυτική παρουσίαση:Το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σ. 109-112.
Συνοπτική παρουσίαση: Ο πολιτισμός, σ. 112-114
Με λέξεις- κλειδιά: Αρχιτεκτονική, Πλαστική, ζωγραφική, σ. 114-117.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου