Τετάρτη, 30 Νοεμβρίου 2016

ΘΕΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΑ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (ΠΗΓΕΣ)

ΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
3404.jpg
Η εκπαιδευτική διαδικασία αλλάζει με την εισβολή της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής στον χώρο της. Η σχέση διδάσκοντος – διδασκόμενου διαμορφώνεται καταλλήλως ώστε να υπάρχει επικοινωνία και συνεργασία, αποβλέποντας σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Η ιεραρχία δίνει τη θέση της στη συλλογική διαδικασία, μεταλάσσοντας τον ρόλο του εκπαιδευτή από "αυθεντία" σε έμπειρο και επιδέξιο διαμεσολαβητή της γνώσης και εξυψώνοντας τον ρόλου του εκπαιδεύομενου στο χώρο της εκπαίδευσης μέσα από τις υποχρεώσεις και τους ρόλους στους οποίους καλείται να αναταποκριθεί. Οι επιδράσεις των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών συνοπτικά είναι:ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


1. Οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών προσφέρουν τη δυνατότητα διευκόλυνσης της διδακτικής και της μαθησιακής διαδικασίας με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους: την ταχύτητα, την απομνημόνευση, την πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό με τα εργαλεία αναζήτησης, επεξεργασίας και σύνθεσης γνώσης.
2. Σε περιβάλλον διαδραστικότητας υπάρχουν νέα εργαλεία εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ διαδραστικά μαθήματα) που απελευθερώνουν εκπαιδευτικό δυναμικό και υλικό, μειώνουν τον χρόνο εκπαιδευσης και κατάρτισης και έχνουν μηδαμινό κόστος κτήσης ή χρήσης για τον εκπαιδεύμενο.
3. Ο χώρος του εκπαιδευτηρίου πλέον δεν αποτελεί τον μοναδικό ''ναό'' κατοχής και δίαθεσης γνώσης αφού πλεόν δίνεται στους εκπαιδεύομενους η δυνατότητα να ψάξουν και να βρούν ηλεκτρονίκα οτι τους ενδιαφέρει μέσα απο ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, sites και εγκυκλοπαίδιες.
5.Αναδεικνύεται η δυνατότητα συλλογικής έρευνας και αναζήτησης από τους εκπαιδευόμενους, καθώς και η συμμετοχική -- μη ιεραρχική – διδασκαλία και η εξατομικευμένη μάθηση.ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ


1.Υπάρχουν πάντα οι κίνδυνοι υποκατάστασης του δασκάλου και αποξένωσης του μαθητή από τον εκπαιδευτικό με τη διαμεσολάβηση του υπολογιστή και των δικτύων, αν οι νέες τεχνολογίες εισάγονται μηχανιστικά και όχι με οργανική σύνθεση και ολιστικά.
2.Επίσης ενεδρεύει ο κίνδυνος περαιτέρω τυποποίησης της "διδακτέας ύλης" και ακύρωσης της δημιουργικής αναζήτησης – έρευνας.
3.Μία απάντηση στο επιχείρημα ότι ο υπολογιστής αυξάνει το επίπεδο της αυτοεκτίμησης του μαθητή, επειδή του δημιουργεί την αίσθηση του ελέγχου της μαχανής, είναι ότι αντίθετα ο υπολογιστής αναπτύσει μία αίσθηση εξάρτησης, η οποία είναι δυνατό να μειώσει την εμπιστοσύνη του μαθητή στις δικές του δυνάμεις καθώς και την κοινωνική του αποτελεσματικότητα.
4.Ο υπολογιστής απορροφώντας την προσοχή των παιδιών και ένα μεγάλο μέρος της συναισθηματικής τους ενέργειας, μπορεί να συμβάλει στην στην κοινωνική τους απομόνωση και στη μοναξιά. Η μάθηση από κοινωνική διαδικασία γίνεται ατομική υπόθεση, ενώ είναι γνωστό ότι η ενσωμάτωση του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον γίνεται σε μαγάλο βαθμό στο σχολείο και την κοινότητα.
  https://dsepwiki.wikispaces.com/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B5%CE%B9%CF%82+%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD+%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7


Τα ψηφιακά μέσα θεωρούνται σήμερα αναπόσπαστο τμήμα της ζωής μας και η ικανότητα χρήσης τους επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την καθημερινότητά μας, τη θέση μας μέσα στην κοινωνία και τις σχέσεις μας με τους άλλους ανθρώπους. Προσπαθήστε σε ένα άρθρο σας να εντοπίσετε τις επιδράσεις της τεχνολογίας στην εκπαίδευση.
ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Δεν είναι λίγοι εκείνοι που παραθέτουν με ενθουσιασμό τα οφέλη που αποκομίζουν όσοι αξιοποιούν τις δυνατότητες των ψηφιακών μέσων και κυρίως των ηλεκτρονικών υπολογιστών και του παγκόσμιου ιστού. Ενθαρρύνουν μάλιστα την επέκταση του κοινωνικού κύκλου μέσω των κοινωνικών δικτύων ή την εκπαίδευση μέσω υπολογιστή από απόσταση και τη χρήση ζωντανών συνομιλιών. Από την άλλη πλευρά, πολλοί είναι εκείνοι που διατηρούν επιφυλάξεις και προειδοποιούν ότι ο παγκόσμιος ιστός μπορεί να βλάψει τους χρήστες και τελικά να λειτουργήσει αρνητικά στην εκπαίδευση.
ΚΥΡΙΩΣ ΘΕΜΑ
Επιδράσεις της τεχνολογίας στην εκπαίδευση
Η εκπαιδευτική διαδικασία αλλάζει με την εισβολή της Τεχνολογίας και της Πληροφορικής στον χώρο της. Η σχέση διδάσκοντος – διδασκόμενου διαμορφώνεται καταλλήλως ώστε να υπάρχει επικοινωνία και συνεργασία, αποβλέποντας σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Η ιεραρχία δίνει τη θέση της στη συλλογική διαδικασία, μεταλλάσσοντας τον ρόλο του εκπαιδευτή από «αυθεντία» σε έμπειρο και επιδέξιο διαμεσολαβητή της γνώσης και εξυψώνοντας τον ρόλου του εκπαιδευομένου στο χώρο της εκπαίδευσης μέσα από τις υποχρεώσεις και τους ρόλους στους οποίους καλείται να ανταποκριθεί.
θετικά
• οι τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών προσφέρουν τη δυνατότητα διευκόλυνσης της διδακτικής και της μαθησιακής διαδικασίας με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους: την ταχύτητα, την απομνημόνευση, την πρόσβαση σε ψηφιακό υλικό με τα εργαλεία αναζήτησης, επεξεργασίας και σύνθεσης γνώσης.
• σε περιβάλλον διαδραστικότητας υπάρχουν νέα εργαλεία εκπαίδευσης και κατάρτισης (π.χ διαδραστικά μαθήματα) που απελευθερώνουν εκπαιδευτικό δυναμικό και υλικό, μειώνουν τον χρόνο εκπαίδευσης και κατάρτισης και έχουν μηδαμινό κόστος κτήσης ή χρήσης για τον εκπαιδευόμενο.
• ο χώρος του εκπαιδευτηρίου πλέον δεν αποτελεί τον μοναδικό »ναό» κατοχής και διάθεσης γνώσης αφού πλέον δίνεται στους εκπαιδευόμενους η δυνατότητα να ψάξουν και να βρουν ηλεκτρονικά ότι τους ενδιαφέρει μέσα από ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, sites και εγκυκλοπαίδειες.
• αναδεικνύεται η δυνατότητα συλλογικής έρευνας και αναζήτησης από τους εκπαιδευόμενους, καθώς και η συμμετοχική — μη ιεραρχική – διδασκαλία και η εξατομικευμένη μάθηση.
• υπάρχει μεγάλη δυναμική στην πρόσβαση σε τράπεζες δεδομένων μέσω Η/Υ
• καλύτερη εμπέδωση της γνώσης με εικονικά πειράματα ή παρακολούθηση εκπαιδευτικών λογισμικών
αρνητικά
√ υπάρχουν πάντα οι κίνδυνοι υποκατάστασης του δασκάλου και αποξένωσης του μαθητή από τον εκπαιδευτικό με τη διαμεσολάβηση του υπολογιστή και των δικτύων, αν οι νέες τεχνολογίες εισάγονται μηχανιστικά και όχι με οργανική σύνθεση και ολιστικά.
√ επίσης ενεδρεύει ο κίνδυνος περαιτέρω τυποποίησης της «διδακτέας ύλης» και ακύρωσης της δημιουργικής αναζήτησης – έρευνας.
√ μία απάντηση στο επιχείρημα ότι ο υπολογιστής αυξάνει το επίπεδο της αυτοεκτίμησης του μαθητή, επειδή του δημιουργεί την αίσθηση του ελέγχου της μαχανής, είναι ότι αντίθετα ο υπολογιστής αναπτύσσει μία αίσθηση εξάρτησης, η οποία είναι δυνατό να μειώσει την εμπιστοσύνη του μαθητή στις δικές του δυνάμεις καθώς και την κοινωνική του αποτελεσματικότητα.
√ ο υπολογιστής απορροφώντας την προσοχή των παιδιών και ένα μεγάλο μέρος της συναισθηματικής τους ενέργειας, μπορεί να συμβάλει στην κοινωνική τους απομόνωση και στη μοναξιά. Η μάθηση από κοινωνική διαδικασία γίνεται ατομική υπόθεση, ενώ είναι γνωστό ότι η ενσωμάτωση του παιδιού στο κοινωνικό περιβάλλον γίνεται σε μεγάλο βαθμό στο σχολείο και την κοινότητα.
√ παραγκωνισμός ανθρωπιστικών σπουδών προς όφελος των θετικών και τεχνολογικών
√ περιορισμός του μαθητή μόνο σε αντικείμενα που τον ενδιαφέρουν
√ πνευματική υποβάθμιση και κατευυθυνόμενη βούληση λόω της μη κριτικής σκέψης
√ αδρανοποίηση της μαθητικής κρίσης και σκέψης και περιορισμός του ανθρώπινου παράγοντα στην εκπαιδευτική διαδικασία
√ συρρίκνωση του γλωσσικού κώδικα και χρήση συνθηματικού λόγου
√ ψυχική απομόνωση του μαθητή
√ ανάπτυξη αντίληψης μόνο μέσω οπτικών ερεθισμάτων και εικόνας.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
Επιλογικά, η είσοδος της σύγχρονης τεχνολογίας στην εκπαίδευση καθίσταται αναγκαία, καθώς θα κάνει το μάθημα και πιο ενδιαφέρον και τα παιδιά θα μαθαίνουν ευκολότερα. Ωστόσο, κρίνεται σημαντικό να έχουμε υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις τόσο στην προσωπικότητα του μαθητή όσο και στην ίδια της διδακτική διαδικασία καθώς μπορεί να αναστείλουν την ίδια τη μετάδοση γνώσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου