Δευτέρα, 14 Νοεμβρίου 2016

ENOTHTA 'ΕΡΓΑΣΙΑ', ΥΠΟΕΝΟΤΗΤΑ 'ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑ'


Θεματικές ενότητες :  Εργασία, Νεοέλληνας και κράτος


Όταν κάποιος καταλαμβάνει μία θέση εργασίας, αναρριχάται στην κλίμακα της ιεραρχίας, του ανατίθεται έργο ή του απονέμεται τιμή κ.τ.λ. δίχως να το δικαιούται με βάση τις ικανότητες και τα αντικειμενικά προσόντα του, και μάλιστα συνήθως παραγκωνίζοντας αξιότερούς του, τότε κυριαρχεί η κοινωνική- και εθνική- μάστιγα της ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΊΑΣ.

ΧΡΗΣΙΜΟ ΓΛΩΣΣΑΡΙ : αξιοκρατία, νεποτισμός-οικογενειοκρατία, φαβοριτισμός-ευνοιοκρατία, «ρουσφέτι», δωροληψία, χρηματισμός, χαριστικός, κρατικός μηχανισμός, πελατειακές σχέσεις.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΠΡΟΦΙΛ :  Επί Τουρκοκρατίας, ο ι Έλληνες, για να εξευμενίσουν το δυνάστη ή για να πετύχουν εμπορικούς κυρίως σκοπούς, πήγαιναν «πεσκέσια»-δώρα στους άρχοντες, ώστε να τους κάνουν «ρουσφέτ»-χάρη. Η δεινή αυτή κατάσταση εκβιασμού και ομηρίας του πολίτη συνεχίστηκε ακάθεκτη και στις Κυβερνήσεις μετά την απελευθέρωση, μέχρι και τις ημέρες μας! Έτσι δημιουργήθηκε ένα «ήθος-έθος» που στιγματίζει και διεθνώς τη χώρα μας και παρακωλύει την ουσιαστική πρόοδό της (σε πρόσφατη μελέτη της Ε.Ε. η Ελλάδα πρώτευσε στη διαφθορά του κρατικού τομέα.


ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ : πολιτική συναλλαγή/ πελατειακές σχέσεις με πολίτες, οικονομική συναλλαγή= δωροληψία/ χρηματισμός δημοσίων προσώπων/ υπαλλήλων /λειτουργών, συγγενική , φιλική ή ερωτική σχέση (νεποτισμός-οικογενειοκρατία)

 
ΑΙΤΙΑ ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

 
v  Τα παραπάνω, π.χ.  οικογενειοκρατία ως η κακώς νοούμενη «παράδοση» στη διαδοχή θέσεων και επαγγελμάτων

v  Η δυσχέρεια στην ανεύρεση εργασίας/ ανεργία

v  Οι αναχρονιστικές, γραφειοκρατικές και ασύδοτες δομές του Ελληνικού κράτους.

v  Η στάση του Έλληνα να μη συμμορφώνεται με τις νόμιμες διαδικασίες αλλά να αναζητά «παραθυράκια» στο νόμο, το οποίο δεν εμπιστεύεται όπως ούτε και τους κρατικούς λειτουργούς και φορείς

v  Το ατομικιστικό και ευδαιμονιστικό πνεύμα του Νεοέλληνα και της σύγχρονης εποχής, γενικά

v  Η κρίση θεσμών και αξιών στην ελληνική κοινωνία

v  Η απουσία υγιών προτύπων και το εκπαιδευτικό σύστημα που δεν πλουτίζει τα παιδιά με ηθικά αντισώματα και κοινωνική συνείδηση (έμμεσα).

ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΑΝΑΞΙΟΚΡΑΤΙΑΣ

v  Στελέχωση των διαφόρων δομών με συχνά ακατάλληλους ή και επιζήμιους εργαζόμενους με βασικά επακόλουθα τη δυσλειτουργία του δημόσιου τομέα, την πιθανή μείωση της παραγωγικότητας και τη μη παροχή ποιοτικών υπηρεσιών= ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΣΧΕΣΗ ΠΡΟΟΔΟΥ

v  Η συνακόλουθη απαξίωση της ηθικής και της πολιτικής βαθαίνει το χάσμα ανάμεσα στον πολίτη και το κράτος, ο οποίος το «πληρώνει με το ίδιο νόμισμα», παρανομώντας, π.χ. μη πληρώνοντας τακτικά φόρους

v  Αποθαρρύνονται κυρίως οι νέοι πολίτες- συχνά περιθωριοποιούνται ή αναγκάζονται να «μιμηθούν αντίστοιχες συμπεριφορές (ηθικός εκμαυλισμός και μη υγιής κοινωνικοποίηση)

v  Χαλαρώνει ο κοινωνικός ιστός- προκαλούνται κοινωνικές τριβές

v  Η διεθνής εικόνα τη χώρας αμαυρώνεται

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

v  Εξυγίανση του πολιτικού συστήματος- ανάληψη ευθύνης από τους πολιτικούς

v  Αναδιάρθρωση δομών και οργάνωσης ελληνικού κράτους, ώστε να μην ευνοείται η αναξιοκρατία

v  Αυστηρή τήρηση νόμων και ενδελεχής έλεγχος για τυχόν παραβιάσεις του

v  Ατομική ευθύνη πολίτη απέναντι στο κοινωνικό σύνολο και το κράτος του (με τη βοήθεια των φορέων αγωγής και κοινωνικοποίησης).
ΚΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου