Πέμπτη, 24 Νοεμβρίου 2016

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ. ΕΠΙΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΙ+ ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ


ΣΚΑΡΙΦΗΜΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΡΟΠΩΝ,
ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ, ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ-ΤΡΟΠΩΝ
                                                               ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

 
Αρχική παρατήρηση: Tεχνικές= γενικά, όλα τα «εκφραστικά εργαλεία», τα οποία απαντούν στα «ποιος, τι, πώς», τους συγκεκριμένους τρόπους, με τους οποίους επεξεργάζεται το αφηγηματικό του υλικό ο συγγραφέας.


ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΙ ΤΡΟΠΟΙ


  • Αφήγηση (διήγηση σε τρίτο πρόσωπο)
  • Μίμηση (πρωτοπρόσωπη ή τριτοπρόσωπη αφήγηση με αφηγητή που μετέχει στη δράση)
  • Μεικτός τρόπος (διήγηση και μίμηση)
  • Περιγραφή (ορισμένοι αμφισβητούν την ένταξή της στους αφηγηματικούς τρόπους)
  • Διάλογος
  • Ελεύθερος πλάγιος λόγος
  • Εσωτερικός μονόλογος
  • Σχόλιο

ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ


·         Ό,τι αφορά στον αφηγητή (επίπεδο, εστίαση: ομοδιηγητικός, εσωτερική

      εστίαση κ.ά.)

·         Ό,τι αφορά στο χρόνο: 1) χρονική σειρά (αναχρονίες: αναδρομική αφήγηση/ αναδρομή/ ανάληψη, πρόδρομη αφήγηση/ πρόληψη- in medias res, εγκιβωτισμός, παρέκβαση, προϊδεασμός/ προσήμανση, προοικονομία) 2) χρονική διάρκεια (επιτάχυνση, παράλειψη, περίληψη, έλλειψη/ αφηγηματικό κενό, επιβράδυνση, παύση) 3) τη χρονική συχνότητα (π.χ. θαμιστική αφήγηση, μια φορά αυτό που γινόταν ν φορές) .

Άλλες τεχνικές με τις οποίες ο συγγραφέας  απαντά στο «πώς» αφηγείται:

·         H περιγραφή (και οι εικόνες που την απαρτίζουν) θεωρείται από ορισμένους

      τεχνική

·         Το ίδιο ισχύει για την αντίθεση και την ειρωνεία ως δομικές αρχές- μοτίβα

      και όχι ως απλοί εκφραστικοί τρόποι/ μέσα (σχήματα λόγου)

·         Ο χώρος και οι λειτουργίες του («ανοιχτός», «κλειστός», σκηνές κ.ά.)

·         Η εναλλαγή προσώπων- πώς παρουσιάζονται τα πρόσωπα (ρόλοι,

      συγκρούσεις, στατικοί-δυναμικοί χαρακτήρες, η εξέλιξή τους)

·         Διάφορα θέματα-μοτίβα (π.χ. η αρχή της διπλής πραγματικότητας) και νόμοι πλοκής

·         Τα ευρήματα (π.χ. η ομωνυμία)

·         Τα δραματικά απρόοπτα (π.χ. η εμφάνιση της ψυχής- πεταλούδας στο ‘Αμάρτημα’)

·         Θεατρικότητα- σκηνοθετικότητα κ.ά.

 
ΕΚΦΡΑΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ/ ΤΡΟΠΟΙ

·         Στιχουργική

·         Μετρική

·         Σημεία στίξης

·         Προσδιορισμοί (ιδίως τα επίθετα)

·         Γλωσσικές ποικιλίες (η γλώσσα του απλού λαού, η λόγια γλώσσα, τα

     ιδιώματα)/ λεξιλόγιο. Ύφος.

·         Σχήματα λόγου (μεταφορά, παρομοίωση, προσωποποίηση, συνεκδοχή κ.ά), ειδικότερα, αντίθεση και ειρωνεία

·         Χιούμορ

·         Σύνταξη- σειρά λέξεων (π.χ. ενεργητική, παθητική σύνταξη)

·         Εγκλίσεις (π.χ. γιατί ο συγγραφέας χρησιμοποιεί συχνά προστακτικές)

·         Πρόσωπα (α’, β’, γ’ ρηματικά πρόσωπα)

·         Χρόνοι (π.χ. γιατί ο συγγραφέας προτιμά τον ιστορικό ενεστώτα αντί τον παρατατικό ή τον αόριστο)

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.       Γενικά, οι εκφραστικοί τρόποι/ τα εκφραστικά μέσα λογίζονται στοιχεία τεχνικής αλλά πιθανώς να σας ζητηθούν αυτόνομα (π.χ. με ποια εκφραστικά μέσα γίνεται μία περιγραφή ).

2.       Ορισμένοι περιλαμβάνουν στα εκφραστικά μέσα κάποιες τεχνικές, π.χ. εικόνες, ειρωνεία και κάποιους αφηγηματικούς τρόπους, όπως ο διάλογος.

3.       Σε Εξετάσεις ζήτησαν αφηγηματικούς τρόπους αλλά δήλωσαν ποιοι είναι οι τρόποι αυτοί.

4.       Συχνά, σε απαντήσεις «συναιρούνται» τρόποι και τεχνικές (ο διάλογος- αφηγηματικός τρόπος- στο πλαίσιο της θεατρικότητας- τεχνική).

 
ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΕΤΕ ΓΙΑΤΙ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ  Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΤΡΟΠΟΙ, ΜΕΣΑ) ΚΑΙ ΜΕ ΠΟΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ.

 
ΚΚ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου