Δευτέρα, 5 Οκτωβρίου 2015

'Άμυνα' ελληνικής γλώσσας στις λεγόμενες «ισχυρές» ευρωπαϊκές γλώσσες

'Άμυνα' ελληνικής γλώσσας στις λεγόμενες «ισχυρές» ευρωπαϊκές γλώσσες

ü  Ρόλος κάθε Έλληνα πολίτη: να γνωρίζει και να μελετά, κι όχι μόνο στο πλαίσιο της σχολικής εκπαίδευσης, την ελληνική γλώσσα σε όλες της τις εκφράσεις (Λογοτεχνία, Τύπος, επιστημονικά κείμενα), να μην αντικαθιστά ελληνικές με ξενόφερτες λέξεις παρά μόνο εάν δεν υπάρχουν αντίστοιχες ελληνικές, δόκιμες και εύχρηστες, που να αποδίδουν ορθά το νόημα που θέλουμε να εκφράσουμε, να κάνει γενικά χρήση των ξένων λέξεων με γνώμονα τη λογική και το μέτρο
ü  Ρόλος εκπαίδευσης: να παρέχει πλήρη αλλά όχι στείρα και τυπολατρική γλωσσική παιδεία, ώστε τα παιδιά να διαθέτουν τέτοιο εκφραστικό πλούτο και σεβασμό στη γλώσσα τους , που να μην επιθυμούν την κατάχρηση ξενικών λέξεων
ü  Ρόλος ελλήνων διανοουμένων: να επιμορφώνουν γλωσσικά το λαό με το έργο τους, να στηρίζουν έμπρακτα και με κάθε τρόπο την ελληνική γλώσσα (διαλέξεις, ΜΜΕ, συνέδρια, επισκέψεις σε σχολεία), να αναδεικνύουν συνεχώς τις άφθονες δυνατότητες και την ομορφιά της
ü  Ρόλος ελληνικής Πολιτείας/ Κράτους: διαμόρφωση κατάλληλης γλωσσικής εκπαίδευσης (πολυπεπίπεδης και ενδιαφέρουσας), που να αναδεικνύει την ιστορία, την αξία και τη διαχρονική σημασία της ελληνικής γλώσσας, να μεριμνήσει, με τη βοήθεια ειδικών, να αντικαταστήσει με επιστημονικό τρόπο  τις ξενόφερτες λέξεις, να προωθήσει τον ελληνικό πολιτισμό (με έμφαση στη γλώσσα, τη λογοτεχνία και το θέατρο) στο εξωτερικό. Συγκεκριμένες δράσεις: έδρες ελληνικής γλώσσας σε ξένα Πανεπιστήμια, έκδοση βιβλίων, συνέδρια, συμπόσια, αφιερώματα κ.ά. με τη βοήθεια των ελλήνων αλλά και ξένων πνευματικών ανθρώπων


ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ= Η ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΚΑΙ Η ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΓΕΝΙΚΑ, ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΚΑΙ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου