Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

ΥΛΗ ΕΚΦΡΑΣΗΣ-ΕΚΘΕΣΗΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ Β' ΛΥΚΕΙΟΥ


Α. ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

ΜΜΕ

 

Πληροφόρηση-Παραπληροφόρηση

Προπαγάνδα

Διαδίκτυο

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ- ΕΡΓΑΣΙΑ

 

Εργασία

Τηλεργασία

Επαγγελματικός προσανατολισμός

Εξειδίκευση

Ανεργία

Γυναίκα και εργασία

 

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ

 

Στερεότυπα-Προκαταλήψεις

Ρατσισμός

 

B. ΘΕΩΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ

 

Δομή παραγράφου

Τρόποι ανάπτυξης παραγράφου

Συνοχή-διαρθρωτικές λέξεις

Παρατακτική-υποτακτική σύνδεση

Ενεργητική-παθητική σύνταξη

Δευτερεύουσες προτάσεις

Περίληψη

...................................................................................................................................................................


ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΩΤΗ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ξεκινώντας από την απορία

Ενότητα πρώτη: Η ιδιαιτερότητα της φιλοσοφικής σκέψης.

Ενότητα τρίτη: Κλάδοι της φιλοσοφίας και επιστήμες: 1. Βασικοί κλάδοι της Φιλοσοφίας 3. Φιλοσοφία και επιστήμες

Ενότητα τέταρτη: Φιλοσοφία και κοινωνία: 1. Αμφισβητήσεις της αξίας της φιλοσοφίας 2. Η χρησιμότητα της φιλοσοφίας .

ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΕΥΤΕΡΗ

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1: Ξεκινώντας από την απορία

Ενότητα τρίτη: Κλάδοι της φιλοσοφίας και επιστήμες: 2. Επιχειρήματα (έγκυρο, ορθό, παραγωγικό, επαγωγικό επιχείρημα)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Κατανοώντας τα πράγματα

Ενότητα πέμπτη: Αριστοτελική λογική: 1. Έννοιες (μόνο: πλάτος – βάθος έννοιας, γένος – είδος έννοιας, ειδοποιός διαφορά) 3. Συλλογισμοί (μόνο: ελάσσων όρος, μείζων όρος, μέσος όρος, προκείμενες, συμπέρασμα).

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2: Κατανοώντας τα πράγματα

Ενότητα δεύτερη: Λέξεις, νόημα και καθολικές έννοιες (μόνο: ιδέες, δυϊσμός, καθόλου-καθολικές έννοιες)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3: Αναζητώντας τη γνώση

Ενότητα τρίτη: Θεωρίες για την πηγή της γνώσης 1. Ορθολογισμός (μόνο: ορισμός, a priori/προεμπειρική γνώση, θεωρία της ανάμνησης (Πλάτων), 2. Εμπειρισμός (μόνο: ορισμός, στοιχειώδεις πεποιθήσεις/ιδέες, πρωταρχική γνώση), επαγωγή (Αριστοτέλης).

ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΑΡΤΗ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6: Αξιολογώντας την πράξη

Ενότητα πρώτη: Αναζήτηση κριτηρίου ηθικής ορθότητας (ωφελιμιστική ηθική, καντιανή ηθική, αρετολογική ηθική- Αριστοτέλης).

1 σχόλιο: