Δευτέρα, 1 Μαΐου 2017

ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α' ΛΥΚΕΙΟΥ


Ομηρική εποχή (1100-750 π.Χ.)

Οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση, σ. 80-82.

 

Αρχαϊκή εποχή (750-480 π.Χ.)

Η σημασία του θεσμού της πόλης κράτους, σ. 85-86

Τα Πολιτεύματα, σ. 92 -94.

 

Κλασική εποχή (480-323 π.Χ.)

Εισαγωγικό τμήμα, σ. 98

Η συμμαχία της Δήλου-Αθηναϊκή ηγεμονία, σ. 98- 99

Αθηναϊκή ηγεμονία, σ. 100 (μία παράγραφος)

Η εποχή του Περικλή, σ.100-103

Η κρίση της πόλης κράτους, σ. 104-105

Η πανελλήνια ιδέα, σ. 105-6

Το Συνέδριο Κορίνθου, σ. 107-108

Το έργο του Μεγάλου Αλεξάνδρου, σ. 109-112.

 

Ο ελληνιστικός κόσμος

Τα χαρακτηριστικά του ελληνιστικού κόσμου (μέχρι βασίλεια της Ανατολής), σ.127-129.
 

Ο Ρωμαϊκός κόσμος

Η ίδρυση της Ρώμης και η οργάνωση της, σ. 170-172

Η συγκρότηση της ρωμαϊκής πολιτείας – Res publica, σ. 172-174

Τιβέριος και Γάιος Γράκχος, σ. 195-197

Η εποχή του Αυγούστου (27 π.Χ.-14 μ.Χ.), σ. 208-211 Ο πολιτισμός την εποχή του Αυγούστου σ. 212-213 (Μέχρι και ‘χρυσός αιώνας του Αυγούστου’)

Από το διάταγμα Καρακάλλα και τη σημασία του, σ. 215, μέχρι και τους νομοδιδάσκαλους, σ. 216

Η κρίση του αυτοκρατορικού θεσμού, σ.228-229

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου