Σάββατο, 5 Δεκεμβρίου 2015

ΙΣΤΟΡΙΑ, Α' ΛΥΚΕΙΟΥ> ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΑΡΧΑΙΚΗΣ ΕΠΟΧΗΣ, ΓΙΑ ΝΑ ΜΗ ΣΚΟΥΡΙΑΣΕΤΕ...

ΠΡΩΤΑ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΑ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ΜΑΣ, ΔΕΙΤΕ Κ' ΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΒΙΝΤΕΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΧΑΙΚΗ ΕΠΟΧΗ ΠΑΛΙ ΕΔΩ ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΛΥΣΕΤΕ ΤΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΜΑΣ.

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ :
1.    Πού  και  πότε  δημιουργήθηκαν  οι  πρώτες  πόλεις – κράτη ;
2.    Με  ποιον  τρόπο  δημιουργήθηκαν  οι  πόλεις – κράτη  στα  παράλια  της  Μ. Ασίας ;
3.    Με  ποιους  τρόπους  δημιουργήθηκαν  οι  πόλεις – κράτη  στον  Ελλαδικό  χώρο ;
4.    Σε  ποιες  περιπτώσεις  μιλάμε  για  συνοικισμούς ;
5.    Πώς  δημιουργήθηκε  η  κρίση  στον  ομηρικό  κόσμο ;
6.    Γιατί  η  πληθυσμιακή  αύξηση  οδήγησε  στην  οικονομική  κρίση  κατά  την  ομηρική  εποχή ;
7.    Από  ποιους  περιορίστηκε  η  βασιλική  εξουσία  και  για  ποιες  αιτίες ;
8.    Ποια  η  δομή  της  κοινωνίας  κατά  την  αρχαϊκή  εποχή ;
9.    Τι  ήταν  οι  ευγενείς ; Πού  οφείλονταν  η  δύναμή  τους  και  με  τι  ασχολούνταν ;
10.        Ποιοι  αποτελούσαν  το  «πλήθος» ;
11.        Ποια  αντίληψη  οδήγησε  στην  ανάπτυξη  της  δουλείας ;
12.        Πώς  αυξήθηκε  ο  αριθμός  των  δούλων  στις  διάφορες  πόλεις ;
13.        Γιατί  η  οικονομική  κρίση  δεν  ήταν  δυνατόν  να  αντιμετωπιστεί  στο      πλαίσιο  της  κλειστής  αγροτικής  οικονομίας ;
14.        Ποιες  λύσεις  δόθηκαν  τελικά  από  τις  διάφορες  πόλεις – κράτη ;
15.        Οργανώθηκαν  όλοι  οι  ΄Ελληνες  σε  πόλεις – κράτη ;

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
 Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις, ώστε να είναι αληθείς:
 1.   ....................................... = με   τον   όρο   δηλώνεται   η   έννοια   του   χώρου   και  συγχρόνως  η  οργανωμένη  κοινότητα  ανθρώπων  κάτω  από  μια  εξουσία.
2. ............................... =  ο  χώρος  άσκησης  της  εξουσίας, τειχισμένος  τις  περισσότερες  φορές .
3. .......................................... =  ευρύτερη  περιοχή  γύρω  από  την  πόλη,  καλλιεργήσιμη, με  διάσπαρτους  μικρότερους  οικισμούς  (κώμες).
4. .............................. =  κάτοικοι  της  πόλης – κράτους  που  συμμετείχαν  στη  διαχείριση  των  κοινών  και  έπαιρναν  μέρος  στη  λήψη  των  αποφάσεων.
5. .................................... = ο  τρόπος  άσκησης  της  εξουσίας.
6. Η αναγκαστική μετακίνηση, η εγκατάσταση σε άλλη περιοχή και η δημιουργία νέας πόλης ονομάζεται  .......................................
7. ...............................  ονομάζονται οι αγορασμένοι δούλοι.
8. Το πολίτευμα στο οποίο κριτήριο της διάκρισης των πολιτών είναι το εισόδημα λέγεται ..............................
9. Το πολίτευμα στο οποίο κυρίαρχο όργανο είναι η εκκλησία του δήμου λέγεται ............................
10. Οι ............................................................. ήταν πρόσωπα κοινής αποδοχής, από την τάξη των ευγενών κυρίως, που ανέλαβαν την καταγραφή των νόμων.
11. Το πολίτευμα στο οποίο την εξουσία έχουν όσοι αντλούν δύναμη από την καταγωγή τους και την κατοχή γης ονομάζεται ...............................................
12. Οι ............................................................... ήταν ευγενείς που αναδείχθηκαν ηγέτες των κατώτερων κοινωνικών ομάδων και, με τη βοήθειά τους, κατέλαβαν την εξουσία.
13. Η συνέλευση όλων των ενηλίκων κατοίκων που είχαν πολιτικά δικαιώματα ονομαζόταν ............................................................................................
14. Η δυνατότητα κάθε πολίτη να συμμετέχει στη διαμόρφωση και ψήφιση των νόμων λέγεται ....................................................
15.  Η δυνατότητα κάθε πολίτη να εκφράζει ελεύθερα την άποψή του λέγεται ...........................
16.  ............................... ......................... = καινούριο στρατιωτικό σώμα στο οποίο μετείχαν όσοι από τους πολίτες απέκτησαν την ιδιότητα του πολεμιστή και είχαν την οικονομική ευχέρεια να εξοπλίζονται με δικά τους έξοδα.
17. Κατά την αρχαϊκή εποχή καλλιεργήθηκε η ..................................... ποίηση
18. Η αρχική φάση στην τέχνη λέγεται ............................................, γιατί είναι επηρεασμένη από τα πρότυπα της Ανατολής.
19. Στην κεραμεική συναντάμε τον ......................................... και τον ........................................... ρυθμό
ΒΑΣΙΚΕΣ  ΕΠΙΔΙΩΞΕΙΣ  ΤΩΝ  ΠΟΛΙΤΩΝ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ  ΥΠΑΡΞΗΣ  ΤΗΣ  ΠΟΛΗΣ – ΚΡΑΤΟΥΣ:
1.        .....................................................
2.        .....................................................
3.        .....................................................
ΑΙΤΙΑ ΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ
1.        ..........................................................................
2.        ....................................................................


ΑΙΤΙΑ Β΄ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΥ
1.        .................................................................................................................................................
2.        .................................................................................................................................................
3.        .................................................................................................................................................
4.        .................................................................................................................................................
5.        ................................................................................................................................................
6.        ................................................................................................................................................

Να  χαρακτηρίσετε  ως  σωστές  ή  λανθασμένες  τις  παρακάτω  προτάσεις :
1. Η νίκη των  Ελλήνων κατά των Περσών επικύρωσε την αποτελεσματικότητα  της  οργάνωσης  που  παρείχε  ο  θεσμός  της  πόλης – κράτους.
2. Οι  βασικές  επιδιώξεις  των  πολιτών  διευκόλυναν   την  οργάνωση  των  Ελλήνων  σε  ένα  ενιαίο  κράτος.
3. Αρχαϊκή εποχή ονομάζεται   η  περίοδος  από  το 480 π.Χ.  ως  το 323  π.Χ.
4. Η λέξη τύραννος είναι ελληνικής προέλευσης.
5. Οι μεταρρυθμίσεις του Πεισίστρατου άνοιξαν το δρόμο για τη δημοκρατία.
6. Κατά την αρχαϊκή εποχή κωδικοποιήθηκε το άγραφο εθιμικό δίκαιο.
7. Ο Δράκων ήταν τύραννος στην Αθήνα.
8. Η οπλιτική φάλαγγα οδήγησε στην ανάπτυξη της ιδέας της ισότητας και την κρίση της αριστοκρατικής κοινωνίας.
9. Η  δημοκρατία, η  ποίηση  και  ιδιαίτερα  το  θέατρο,  η  φιλοσοφία, η  ρητορεία, η  πολεοδομία  και  η  επιστήμη  ήταν  επιτεύγματα  της  δραστηριότητας  του  ανθρώπου  μέσα  στο  πλαίσιο  της  πόλης – κράτους.
10. Κατά το β΄αποικισμό,  οι Έλληνες εξαπλώθηκαν στα δυτικά παράλια της Μ. Ασίας.
11. Ο β΄αποικισμός πραγματοποιήθηκε από τον 8ο – 6ο αι. π.Χ.
12. Κατά τη Αρχαϊκή εποχή, κυριαρχεί το ανταλλακτικό εμπόριο.
13. Οι αποικίες ήταν πόλεις που εξαρτιόνταν πλήρως από τη μητρόπολη.
14. Η δουλεία αναπτύχθηκε λόγω της ανάγκης για περισσότερα και φθηνότερα εργατικά χέρια.
15. Τα τρίγλυφα και οι μετόπες είναι χαρακτηριστικά του ιωνικού ρυθμού.
16. Χαρακτηριστικό γνώρισμα στους κούρους και τις κόρες ήταν το «αρχαϊκό μειδίαμα»ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ
Χρόνος : ....................................................................................................................................
Αιτία : .......................................................................................................................................
Αφορμή : ....................................................................................................................................
Να αντιστοιχίσετε τα δεδομένα της στήλης Α΄με τα δεδομένα της στήλης Β΄.
ΣΤΗΛΗ Α΄
ΣΤΗΛΗ Β
1. 490 π.Χ
α) Συνέδριο στην Κόρινθο
2. 481 π.Χ
β) Μάχη Πλαταιών
3. 480 π.Χ
γ) Μάχη Μαραθώνα
4. 479 π.Χ
δ)Θερμοπύλες, Αρτεμίσιο, Σαλαμίνα

Συνέπειες της νίκης εναντίον των Περσών

1. .........................................................................................................................................................

2. .........................................................................................................................................................

3. .........................................................................................................................................................

Από εκπαιδευτική πηγή.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου