Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

OMHΡΙΚΗ ΕΠΟΧΗ

Ομηρική εποχή


        Η   ΑΡΧΑΙΑ   ΕΛΛΑΔΑ  (από  το  1100  ως  το  323  π.Χ.)

ΕΙΣΑΓΩΓΗ:

 1600- 1100π.Χ.:Πρωτοϊστορική  περίοδος  που  οδηγεί  στο  μυκηναϊκό  πολιτισμό.
1100 π.Χ.:΄Εναρξη  της  ελληνικής  ιστορίας.
11ος – 9ος  αιώνας: Οι  μετακινήσεις  των  ελληνικών  φύλων  και  η  μόνιμη  εγκατάσταση  στις  δυο  πλευρές  του  Αιγαίου  δίνουν  ώθηση  στην  οικονομία  και  οδηγούν  στην  πολιτική  οργάνωση.\

Ο  ΡΟΛΟΣ  ΤΟΥ  ΤΟΠΟΥ:
q       Το  γεωγραφικό  ανάγλυφο  εμπόδισε  την  ένωση  των  ελληνικών  φύ-λων .
q       Η  θάλασσα  αποτέλεσε  πηγή  ζωής  και  ευνοϊκό  παράγοντα  για  την  εξάπλωσή  τους, αφού  οδήγησε  σε  νέους  τόπους  εγκατάστασης.
  
    ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ  ΠΟΥ  ΚΑΘΟΡΙΣΑΝ  ΤΗ  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ  ΤΟΥΕΛΛΗΝΙΚΟΥ  ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ:
1.    Η  οργάνωση  των  Ελλήνων  σε  πόλεις – κράτη.
2.    Οι  επαφές  με  τους  άλλους  λαούς.
   
          ΠΕΡΙΟΔΟΙ  ΑΡΧΑΙΑΣ  ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ  ΙΣΤΟΡΙΑΣ:
Ø      Ομηρική  εποχή (1100-750 π.Χ.)
Ø      Αρχαϊκή  εποχή (750-480 π.Χ.)
Ø      Κλασική  εποχή (480-323 π.Χ.)
Ø      ΟΜΗΡΙΚΗ  ΕΠΟΧΗ (1100-750 π.Χ.)
Ονομάζεται  έτσι  γιατί  κύρια  πηγή  πληροφοριών  εκτός  από  τις  αρχαιολογικές  έρευνες  αποτελούν  τα   ομηρικά  έπη. ΄Εχει  χαρακτηριστεί  και  ως  ελληνικός  μεσαίωνας  ή  σκοτεινοί  χρόνοι , γιατί  παλαιότερα  τη  θεωρούσαν  εποχή  παρακμής  και  οι  γνώσεις  μας  γι΄ αυτήν  ήταν  περιορισμένες.   
Χαρακτηριστικά: 1. Είναι  μεταβατική  εποχή  με  συνεχείς  μετακινήσεις.  
2.Στο  τέλος  της  με  την  απόκτηση  μόνιμων  εγκαταστάσεων  διαμορφώνονται  οι  προϋπο-θέσεις  ανασυγκρότησης  και  οργανωτικής  δημιουργίας.
                      Μετακινήσεις: 12ος  αιώνας  π.Χ.: Παρατηρείται  αραίωση  του  πληθυσμού  και  απουσία  κοινωνικής  συγκρότησης.
 Λόγοι  επικράτησης  των  Δωριέων: 1. Η  επιδρομή  των  λαών  της  θάλασσας.  2. η  απουσία  αντίστασης  των  Μυκηναίων.
 Αποτελέσματα  της  επικράτησης  των  Δωριέων:     
1. Ανακατατάξεις  των  ελληνικών  πληθυσμών  μέσα  στον  ελλαδικό  χώρο.        
2.  Η  δημιουργία  μεταναστευτικού  ρεύματος    προς   τις  ακτές   της   Μ.  Ασίας    (λόγω    του  δημογραφικού   προβλήματος   που   δημιουργήθηκε).
   ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ                                                                                            
Η  φημολογούμενη  κάθοδος  των  Δωριέων  σύμφωνα  με  την  επικρατούσα  εκδοχή  έγινε  στον  ελλαδικό  κορμό  από  τη  βορειοδυτική  Ελλάδα. Σύμφωνα  με  νεότερη  άποψη,  οι  Δωριείς  ήταν  ένα  ελληνικό  ποιμενικό  φύλο  που  κατοι-κούσε  σε  ορεινές  περιοχές  και  μετά  τη  διάλυση  του  μυκηναϊκού  κόσμου  βρήκε  την  ευ-καιρία  να  κατέβει  σε  πεδινές  περιοχές.

                                 
 ΠΡΩΤΟΣ   ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ   ΑΠΟΙΚΙΣΜΟΣ
 Ονομάζονται  έτσι  οι  μεταναστευτικές  κινήσεις  των  ελληνικών  φύλων  προς  τις  ακτές  της  Μικράς  Ασίας,  που  πραγματοποιήθηκαν  από  τα  μέσα  του  11ου  αιώνα  μέχρι  και  τον  9ο  αιώνα  με  γέφυρα  τα  νησιά  του  Αιγαίου.


Φ Υ Λ Ο
Α Π Ο
Π Ρ Ο Σ
Ο Ρ Γ Α Ν Ω Σ Η

Αιολείς
Θεσσαλία
Λέσβο Τένεδο Βόρειες  ακτές Μικράς Ασίας
(Αιολίς)

΄Ιωνες(και μαζί Δρύοπες ,  Μολοσσοί, Αρκάδες , Φωκείς , Μάγνητες)
Βορειοανατολική Πελοπόννησο , Αττική , Εύβοια
Σάμο Χίο Απέναντι ακτές Μικράς  Ασίας
(Ι ω ν ί α)
12   Π Ο Λ Ε ΙΣ 
ΠΑΝΙΩΝΙΟ :
θρησκευτική   ένωση με  κέντρο  το  ιερό του  Ποσειδώνα  στο ακρωτήριο  της Μυκάλης.
Δωριείς
Λακωνία , Επίδαυρο , Τροιζήνα
Μήλο , θήρα ,
Κρήτη , Ρόδο , Κω, Νοτιοδυτικές
Ακτές Μικράς
Α σ ί α ς
ΔΩΡΙΚΗ  ΕΞΑΠΟΛΗ
(Ιαλυσός, Κάμιρος ,
Λίνδος  από  Ρόδο
Κως , Κνίδος,
Αλικαρνασσός)
Κέντρο  το  ιερό  του
Απόλλωνα στο Τριόπιο Ακρωτήριο της Κνίδου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ  ΚΑΙ  ΠΟΛΙΤΙΚΗ   ΟΡΓΑΝΩΣΗ
 ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ:
Κυριαρχεί  η  κλειστή  αγροτική  οικονομία.
 Ø      ΓΕΩΡΓΙΑ: Κύρια  πηγή  ανάπτυξης  ήταν  η  γη. Στήριγμα  της  οικονομίας  ήταν  ο  οίκος  που  ενσωμάτωσε  τα  μέλη  της  οικογένειας  και  άλλα  άτομα. Δεν  υπήρχε  εξειδίκευση  και  καταμερισμός  εργασίας.
Ø      ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΑΡΑΓΩΓΗ: Δεν  υπήρχε. ΄Ολες  οι  παραγωγικές  διαδικασίες  επιτελούνταν  στο  πλαίσιο  του  οίκου.
Ø      ΕΜΠΟΡΙΟ: Περιορισμένο  ανταλλακτικό  εμπόριο  μεταξύ  των  οίκων, όταν  υπήρχε  έλλειψη  αγαθών. Μέτρο  για  την  αξιολόγηση  των  ανταλλασσόμενων  αγαθών  ήταν :  το  βόδι, τα  δέρματα  ζώων, τα  μέταλλα  ή  οι  δούλοι.
Ø      ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  ΕΜΠΟΡΙΟ: Διεξαγόταν  από  τους  Φοίνικες  κυρίως  για  την  προμήθεια  μετάλλων  και  δούλων.
Ø      ΑΛΛΟΙ  ΤΡΟΠΟΙ  ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ  ΑΓΑΘΩΝ: Η  ανταλλαγή  δώρων, ο  πόλεμος  και  η  πειρατεία.
  ΚΟΙΝΩΝΙΑ
 Μονάδα  κοινωνικής  συγκρότησης  ήταν  ο  οίκος.
            q       ΑΡΙΣΤΟΙ: Είχαν  άμεσους  συγγενικούς  δεσμούς  με  τον  οίκο,       ήταν  κάτοχοι  γης  και  είχαν  οικονομική  ισχύ.
q       ΠΛΗΘΟΣ: Πολυάριθμη  κοινωνική  ομάδα  χωρίς  άμεσους  συγγενικούς  δεσμούς  με  τον  οίκο.
q       ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΙ: Ειδικευμένοι  τεχνίτες, ανεξάρτητοι  συγγενικά, αλλά  οικονομικά  εξαρτώμενοι  από  τους  οίκους  μιας  ευρύτερης  περιοχής.
q       ΔΟΥΛΟΙ: Περιουσιακό  στοιχείο  του  οίκου  και  ήταν  αιχμάλωτοι  πολέμου  ή  πειρατείας.

 ΠΟΛΙΤΙΚΗ  ΟΡΓΑΝΩΣΗ:
 Οι  πρώτες  ελληνικές  κοινωνίες  ήταν  τα  φυλετικά  κράτη.
               ΦΥΛΟ  ®  ΦΥΛΕΣ  ®  ΦΑΤΡΙΕΣ  ®  ΓΕΝΗ
 v             ΚΡΑΤΟΣ: Προερχόταν  από  τη  διάσπαση  ενός  φύλου  ή  από  τη  συνένωση  διαφορετικών  φυλών  του  ίδιου  φύλου.
v             ΒΑΣΙΛΕΙΣ: Εξελίχθηκαν  από  τους  φυλετικούς  αρχηγούς  της  εποχής  των  μετακινήσεων, όταν  τα  φύλα  απέκτησαν  μόνιμη  εγκατάσταση. ΄Ηταν  κληρονομικοί, ήταν  αρχηγοί  του  στρατού, κυβερνήτες  με  θρησκευτική  και  δικαστική  εξουσία.
v             ΒΟΥΛΗ  ΤΩΝ  ΓΕΡΟΝΤΩΝ: Συμβούλιο  από  τους  αρχηγούς  των  γενών  δίπλα  στο  βασιλιά  που  ονομάζονταν  και  αυτοί  βασιλείς. Βαθμιαία  περιόρισε  τη  βασιλική  εξουσία.
v             ΕΚΚΛΗΣΙΑ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ: Αποτελούνταν  από  το  πλήθος, κυρίως  τους  πολεμιστές  και  τη  συγκαλούσε  ο  βασιλιάς, όταν  έπαιρνε  κάποια  σημαντική  απόφαση  για  να  ζητήσει  τη  γνώμη  τους.
 ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ : Στην  ομηρική  εποχή  συναντούμε  το  πρώτο  στάδιο  της  πολιτικής  οργάνωσης, και  όλους  εκείνους  τους  θεσμούς  που  θα  οδηγήσουν  στην  ελληνική  πόλη – κράτος
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ : 
Η  έννοια  της  πολιτικής  οργάνωσης  γι΄ αυτήν  την  περίοδο  αποτελεί  ιστορικό  αναχρονισμό, γιατί  ο  όρος  πολιτικός  είναι  παράγωγο  της  δημιουργίας  των  πόλεων  και  της  λειτουργίας  των  πό-λεων – κρατών.
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ:
·         ΓΡΑΦΗ:  Η   Γραμμική  Β΄ λησμονήθηκε  μετά  την  πτώση  των  μυκηναϊκών  ανακτόρων. Τέλη  του  9ου  με  αρχές  του  8ου  αι. π.Χ.  εμφανίζεται  η  αλφαβητική  γραφή (=τα  σύμβολα  αποδίδουν  φθόγγους). Προέκυψε  αφομοιωτικά  από  το  φοινικικό  αλφάβητο. Oι  ΄Ελληνες  το  προσάρμοσαν  στις  ανάγκες  της  γλώσσας  και  πρόσθεσαν  τα  φω- νήεντα. ΄Ετσι  δημιουργήθηκε  το  πρώτο  πραγματικό  αλφάβητο.
 ·         ΘΡΗΣΚΕΙΑ: Δημιουργήθηκαν  τα  πρώτα  ιερά  που  σταδιακά  απέκτησαν  πανελλήνιο  χαρακτήρα. Παράλληλα  με  τις  τοπικές  λατρείες  παγιώθηκαν  οι  θρησκευτικές  αντιλήψεις  που  συγκρότησαν  το  ολυμπιακό  δωδεκάθεο.
 ·         ΠΟΙΗΣΗ:  Διαμορφώθηκε  προφορικά  η  πρώτη  ελληνική  ποίηση, η  επική  ποίηση.
·         ΤΕΧΝΗ:  Μικροτεχνία  και  κεραμεική. Κυριαρχούν  τα  γεωμετρικά  σχέδια  και  σχήματα  γι΄ αυτό  και  η  τέχνη  ακόμα  και  ολόκληρη  η  εποχή  ονομάζεται  γεωμετρική.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου