Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου 2015

ΠΟΛΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΜΥΚΗΝΑΙΚΗ-ΟΜΗΡΙΚΗ

Α’ ΛΥΚΕΙΟΥ- ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

«Με τον όρο «Μυκηναϊκός Πολιτισμός» χαρακτηρίζεται από τους αρχαιολόγους ο προϊστορικός πολιτισμός της Ύστερης Εποχής του Χαλκού, που αναπτύχθηκε την περίοδο 1600-1100 π.Χ. κυρίως στην κεντρική και νότια ηπειρωτική Ελλάδα»

Μυκηναϊκός πολιτισμός

Χώρος :κέντρο οι Μυκήνες, Άργος, Τίρυνθα, Πύλος, Αμύκλες, Ορχομενός, Θήβα, Αθήνα, Ελευσίνα, Ιωλκός κ.ά.

Οικονομία: γεωργία, κτηνοτροφία, βιοτεχνία, παροχή υπηρεσιών, εμπόριο

Για την προμήθεια πρώτων υλών και για τον έλεγχο των στενών του Ελλησπόντου φαίνεται πως έγινε και ο Τρωικός Πόλεμος, στα τέλη του 13 ου αι. π.Χ., η πρώτη κοινή πολεμική επιχείρηση των Ελλήνων.

Πολιτισμός:

 Τα ενοποιητικά χαρακτηριστικά του μυκηναϊκού κόσμου>

·         γλώσσα – γραφή (ελληνική γλώσσα – γραμμική Β΄)

·         θρησκεία (πρώτες λατρείες και ονόματα θεών του Ολυμπιακού πανθέου)

·         υλικός βίος (ομοιομορφία στα έργα τέχνης, πολεμικό εξοπλισμό, ενδυμασία, καλλωπισμό)

Μυκηναϊκή τέχνη>
*αρχιτεκτονική> οχυρωμένες ακροπόλεις, ανάκτορα, ταφικές κατασκευές (θολωτοί τάφοι)
*ζωγραφική> είδη: τοιχογραφίες, αγγειογραφικές παραστάσεις/ θέματα: τελετουργικές σκηνές, πολεμικές σκηνές, σκηνές κυνηγιού.http://htmlimg3.scribdassets.com/80fg4kq2wwx5d3w/images/6-96c9592830.png
 
Ομηρική / Γεωμετρική Εποχή (1100 -750 π.Χ.)

Μετακινήσεις

1.αναστατώσεις και μετακινήσεις διαφόρων φύλων (για τρεις αιώνες)
2.Α΄ ελληνικός αποικισμός (11ος - 9οςαι. π.Χ.) : ελληνικά φύλα (Αιολείς, Ίωνες, Δωριείς) εξαπλώθηκαν στις Δυτικές ακτές της Μ. Ασίας.

Οικονομία

1.κλειστή αγροτική οικονομία (γεωργία –κτηνοτροφία)2. δεν υπήρχε ειδίκευση – δεν υπήρχε βιοτεχνική ανάπτυξη3. περιορισμένο ανταλλακτικό εμπόριο (βόδια, δέρματα ζώων, μέταλλα, δούλοι)

Κοινωνία

μονάδα κοινωνικής συγκρότησης>  ο οίκος :i. Άριστοι (μέλη του οίκου, κάτοχοι γης) ii. Πλήθος (στο πλαίσιο του οίκου, εργαζόμενοι σε αυτόν) iii. δημιουργοί
(:ξυλουργοί, αγγειοπλάστες, χαλκουργοί/ εκτός οίκου, οικονομικά εξαρτώμενοι από αυτόν) iv. Δούλοι (περιουσιακό στοιχείο του οίκου)

Πολιτική οργάνωση

1.      φυλετικά κράτη 2. κράτη με κληρονομικούς βασιλείς (μόνιμη εγκατάσταση)>  α. βασιλιάς (αρχηγός στρατού, θρησκευτική και δικαστική εξουσία) β. βουλή των γερόντων (άλλοι βασιλείς: αρχηγοί ισχυρών γενών) γ. εκκλησία του δήμου (σύνοδος του πλήθους)

Πολιτισμός

1.      ελληνική αλφαβητική γραφή (9 ος – 8ος αι. π.Χ.)
2.      ιερά θεών – ολυμπιακό δωδεκάθεο
3.      επική ποίηση (Ομηρικά έπη)
4.      έργα κεραμικής τέχνης και μικροτεχνίας με γεωμετρικά σχέδια
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου