Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ-ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ


Οι λέξεις-εκφράσεις που χρησιμοποιούμε, για να συνδέουμε τα νοήματα μέσα στις προτάσεις ή από πρόταση σε πρόταση σε μια παράγραφο ή από παράγραφο σε παράγραφο ονομάζονται ΣΥΝΔΕΤΙΚΕΣ-ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΕΣ ΛΕΞΕΙΣ/ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ.

ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΕΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΛΕΞΕΙΣ/ΕΚΦΡΑΣΕΙΣ>

Ουσιαστικά, αντωνυμίες, επιρρήματα, σύνδεσμοι, εμπρόθετοι κ.ά.

 

Λοιπόν                  άρα                                επομένως                       με αποτέλεσμα

έτσι                       ενδεχομένως                επίσης,                             επιπρόσθετα

ώστε                     συμπερασματικά…      καταληκτικά…                ολοκληρώνοντας

μάλιστα                επιπλέον                       προπάντων                      όχι μόνο…αλλά και…

αντιθέτως            όμως                              εκτός κι αν                        ωστόσο

εξάλλου               από την άλλη πλευρά    αφενός /αφετέρου      ομολογουμένως

στην αρχή             αρχικά                           πρώτα- πρώτα                πρώτα απ' όλα

στη συνέχεια        πράγματι                       ακολούθως                     εντούτοις  κ.ά.

αναμφίβολα         αναντίρρητα                 χωρίς αμφιβολία          αυτός-εκείνος…κ.ά.

 

Ρήματα, ρηματικές φράσεις

 

πρέπει                           είναι αναγκαίο              είναι ορθό              είναι επιβεβλημένο

αναφέρω                       κάνω λόγο για               μνημονεύω            προτείνω

υπογραμμίζω                 εκφράζω                       πιθανολογείται      επισημαίνω

πληροφορώ                    ανακοινώνω                 αντλώ                      αναιρώ

υποστηρίζω                    ισχυρίζομαι                   αντικρούω              αντιπαραθέτω

συμπεραίνω                  καταλήγω στο συμπέρασμα                       παραθέτω επιχειρήματα

διατείνομαι                διατυπώνω την άποψη    τεκμηριώνω          στηρίζω την (άποψη…)

είναι δυνατόν                 μπορεί                υπάρχει ενδεχόμενο     αυξάνονται οι πιθανότητες                 

δύσκολα επιδέχεται αμφισβήτηση        επεξεργάζομαι     πραγματεύομαι

αποφαίνομαι                 καταλήγω                       ολοκληρώνω   ανακεφαλαιώνω …κ.ά.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου